Close

14 Aralık 2017

Derneğimızin Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Yönetim kurulumuz toplanarak olağan üstü genel kurul toplantısının 31.03.2018 tarihinde dernek merkezinde saat 18:00’da aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere yapılmasına ekseriyet temin edilmediği taktirde 2. toplantının 02.05.2018 tarihinde aynı yer saat ve aynı gündem maddeleri görüşülmek üzere ekseriyete bakılmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama
 2. Divan Başkanı ve heyetinin seçimi saygı duruşu
 3. Yönetim kurulu raporu ve denetim kurulu raporlarının okunması müzakeresi
 4. Raporların ayrı ayrı ibrası
 5. Tahmini bütçenin okunması müzakeresi onaylanması
 6. Fasıllar arası aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi
 7. İktisadi işletme kurma veya kurulu iktisadi iş birliği yapma yetkisi
 8. Dernek üyesi ve yönetim kurulu üyeleri ile derneğe üye olmamış antrenör, vb gibi çalışanların (devlet memuru olmayan) yolluk harcirah miktarının belirlenme yetkisi ile sigortalı çalışan alma yetkisinin yönetime verilmesi
 9. Öğrenci sporculara yada yardıma muhtaç öğrencilere burs verilmesi yetkisinin yönetime verilmesi
 10. Yeni yönetim kurulu asil-yedek seçimi ile yeni denetim kurulu asil-yedek üyelerinin seçimi
 11. Dilek ve temenniler
 12. Kapanış